Eastern Syriac :ܗܵܕܘܿܝܵܐ
Western Syriac :ܗܳܕܽܘܝܳܐ
Eastern phonetic :ha: ' do: ia:
Category :noun
[Professions]
English :an advisor ;
French :un conseiller , un (homme de) conseil ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܗܵܕܹܐ, ܡܲܕܸܥ, ܗܲܕܝܵܢܵܐ

See also : ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ, ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ, ܡܵܠܟܵܐ, ܗܲܕܵܝܵܐ, ܡܲܪܬܝܵܢܵܐ