Eastern Syriac :ܓܘܼܪܸܟܬܵܐ
Western Syriac :ܓܽܘܪܶܟܬܳܐ
Eastern phonetic :gu: ' rik ta:
Category :noun
[Clothing]
English :Al Qosh : a kind of silken material ;
French :Al Qosh : une sorte de tissu en soie ;
Dialect :Other

Cf. ܓܘܼܪܡܵܐ