Eastern Syriac :ܗܸܢܕܘܵܝܵܐ
Western Syriac :ܗܶܢܕܘܳܝܳܐ
Eastern phonetic :hind ' wa: ia:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :a watermelon ;
French :une pastèque ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܸܢܕܘܵܝܵܐ

See also : ܒܘܿܣܬܵܢܵܐ, ܒܹܣܬܵܢܵܐ, ܫܲܦܬܝܼܵܐ, ܫܸܦܬܵܝܵܐ