Eastern Syriac :ܓܵܘܵܪܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓܳܘܳܪܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ga: wa:r ' na: ia:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :masculine : native of Gawar ; feminine : ܓܵܘܵܪܢܵܝܬܵܐ ;
French :masculin : natif de Gawar ; féminin : ܓܵܘܵܪܢܵܝܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܘܵܪ