Eastern Syriac :ܡܓ݂ܵܪܒ݂ܸܢ
Western Syriac :ܡܓ݂ܳܪܒ݂ܶܢ
Eastern phonetic :(m) ' ger win
Category :verb
[Human → Disease]
English :1) to have leprosy , to be / become a leper ; 2) Rhétoré : to become / be mangy ;
French :1) avoir la lèpre , être lépreux ; 2) Rhétoré : devenir galeux ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܸܪܒ݂ܵܐ, ܓܲܪܒ݂ܵܐ, ܡܲܓܪܒ݂ܘܿܢܹܐ

Variants : ܓܪܸܒ݂, ܡܓܲܪܒ݂ܘܿܢܹܐ