Eastern Syriac :ܥܵܨܘܿܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܳܨܽܘܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :a: ' ṣo: wa:
Category :noun
[Professions]
English :a surgeon ; ܣܲܟܝܼܢܵܐ ܕܥܵܨܘܿܒ݂ܵܐ : a surgeon's knife / a scalpel ;
French :un chirurgien ; ܣܲܟܝܼܢܵܐ ܕܥܵܨܘܿܒ݂ܵܐ : un couteau de chirurgien / un scalpel ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܨܵܪܘܿܝܵܐ, ܓ̰ܲܪܵܐ, ܨܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun