Eastern Syriac :ܨܵܪܘܿܝܵܐ
Western Syriac :ܨܳܪܽܘܝܳܐ
Eastern phonetic :ṣa: ' ro: ia:
Category :noun
[Professions]
English :a surgeon ;
French :un chirurgien ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ

See also : ܥܵܨܘܿܒ݂ܵܐ, ܓ̰ܲܪܵܐ