Eastern Syriac :ܓܲܪܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܓܰܪܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ga ' ri: ta:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a veranda , a porch , a balcony ; ܝܼܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܼܘܵܟܼ ܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫ ܓܲܪܝܼܬܵܐ : we were sitting on the veranda ;
French :une véranda , un porche , un balcon ; ܝܼܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܼܘܵܟܼ ܗ݇ܘܵܐ ܪܹܫ ܓܲܪܝܼܬܵܐ : nous étions assis sous la véranda ;
Dialect :Eastern Syriac, Tiari

Cf. ܐ݇ܓܵܪܸܐ

See also : ܟܘܿܠܵܐ

Source : Other