Eastern Syriac :ܡܓܵܫܸܪ
Western Syriac :ܡܓܳܫܶܪ
Eastern phonetic :' mga: šir
Category :verb
[Human → Disease]
English :from sickness : to turn pale ;
French :à cause d'une maladie : devenir pâle / livide , pâlir , perdre ses couleurs , prendre un teint cireux ;
Dialect :NENA

See also : ܓܵܫܸܪ, ܡܬܲܪܫܸܢ, ܚܲܦܚܘܼܦܹܐ, ܟܲܪܟܹܡ

distinguish from ܓܵܫܸܪ : to bridge

ne pas confondre avec ܓܵܫܸܪ : établir un pont / une passerelle