Eastern Syriac :ܕܹܗܘܿܠܵܐ
Western Syriac :ܕܶܗܽܘܠܳܐ
Eastern phonetic :dé ' hu: la:
Category :noun
[Art → Music]
Dialect :Al Qosh, Other

ܕܵܐܘܿܠܵܐ

Al Qosh ; Rhétoré : ܕܲܗܘܿܠܵܐ : a drum , this word is of Arabic origin

Al Qosh ; Rhétoré : ܕܲܗܘܿܠܵܐ : un tambour , mot d'origine arabe