Eastern Syriac :ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :i: ḥi: ' dhé: ta:
Category :noun
English :quality ;
French :la qualité ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܲܗܘܵܠ, ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܲܝܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܕܝܼܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܛܲܒ݂ܥܵܐ, ܕܵܐܟ݂ܝܼܘܼܬ݂ܵܐ