Eastern Syriac :ܕܵܒ݂ܸܩ ܒܓܲܪܓܵܐ
Western Syriac :ܕܳܒ݂ܶܩ ܒܓܰܪܓܳܐ
Eastern phonetic :' da: wiq b ' djer ga:
Category :verb
[Humanities]
English :to do line by line ;
French :faire ligne par ligne ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܵܒ݂ܸܩ