Eastern Syriac :ܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ
Western Syriac :ܟܬ݂ܳܒ݂ܬܳܐ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :' ktha:v ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :verbal noun of ܟܵܬܸܒ݂ : a writing ;
French :nominalisation de ܟܵܬܸܒ݂ : un écrit ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܟܬܒ, ܡܲܟܬܸܒ݂, ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ

Source : Maclean