Eastern Syriac :ܕܵܒ݂ܸܩ ܡܸܢ ܪܹܫܵܐ
Western Syriac :ܕܳܒ݂ܶܩ ܡܶܢ ܪܶܫܳܐ
Eastern phonetic :' da: wiq ' min ' ri: ša:
Category :verb
[Education]
English :to read from the beginning ;
French :lire depuis le début ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܵܒ݂ܸܩ, ܪܹܫܵܐ