Eastern Syriac :ܕܝܼܙ
Western Syriac :ܕܺܝܙ
Eastern phonetic :' di:z
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :a tribal district : Diz ; ܕܝܼܙܢܵܝܵܐ : a native of Diz ;
French :région tribale : Diz ; ܕܝܼܙܢܵܝܵܐ : un habitant de Diz ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܸܙ

Variants : ܕܹܙܸܢ, ܕܝܼܙܸܢ

feminine

nom féminin