Eastern Syriac :ܕܝܼܙܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܕܺܝܙܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :di:z ' né: ta:
Category :noun
[Human being]
English :feminine of ܕܝܼܙܢܵܝܵܐ : a native of ܕܝܼܙ / Diz ;
French :féminin de ܕܝܼܙܢܵܝܵܐ : une habitante de ܕܝܼܙ / Diz ;
Dialect :Eastern Syriac