Eastern Syriac :ܕܝܼܡܲܛܪܘܿܢ
Western Syriac :ܕܺܝܡܰܛܪܽܘܢ
Eastern phonetic :di: ' ma ṭru:n
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :diameter / diametre ;
French :le diamètre ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܝܼܵܡܸܛܪܘܿܢ

See also : ܟܲܝܹܠܚܲܝܠܵܐ