Eastern Syriac :ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ
Western Syriac :ܕܺܝܳܬܶܩܶܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ
Eastern phonetic :dia: ti: qi: a: ' ti:q ta:
Category :noun
[Religion]
English :the Old Testament ;
French :l'Ancien Testament ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܝܼܵܬܹܩܝܼ, ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ

See also : ܐܘܿܪܵܝܬܵܐ

feminine

féminin

Source : Bailis Shamun