Eastern Syriac :ܐܵܘܟܹܝܬ
Western Syriac :ܐܳܘܟܶܝܬ
Eastern phonetic :' o ki:t
Category :adverb
[Humanities → Language]
English :namely ;
French :à savoir , c'est à dire , comme suit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܝܼܬ, ܐܲܘܟܹܝܬ݂

Variants : ܠܲܡ

See also : ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ, ܟܹܐܡܲܬ, ܠܲܡ, ܕܟܝܼ, ܝܲܥܢܝܼ, ܗܵܢܵܘܕܸܝܢ