Eastern Syriac :ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ
Western Syriac :ܗܳܢܳܘ ܕܶܝܢ
Eastern phonetic :' ha:n no ' di:n
Category :adverb
[Humanities → Language]
English :namely ;
French :à savoir , c'est à dire ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܵܘܟܹܝܬ, ܟܹܐܡܲܬ, ܠܲܡ, ܕܟܝܼ