Eastern Syriac :ܕܲܣܬܵܓ
Western Syriac :ܕܰܣܬܳܓ
Eastern phonetic :' das ta:g
Category :noun
[Legal]
English :an accomplice , especially : one who lets burglars into a house ;
French :un complice , surtout : quelqu'un qui aide des cambrioleurs à pénétrer dans un logis ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܫܲܪܟܵܢܵܐ, ܫܵܪܝܼܟܵܐ, ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܒܒܝܼܫܬܵܐ, ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܒܒܝܼܫܬܵܐ

this word is Persian / Kurdish

mot persan / kurde