Eastern Syriac :ܗܲܠܘܼܟ݂ܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܗܰܠܽܘܟ݂ܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :ha lu: ' ka: it
Category :verb
[Time]
English :soon , quickly ;
French :vite , bientôt , sans tarder ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܸܪܝܵܐܝܬ, ܒܲܥܓܲܠ, ܡܸܚܕܵܐ, ܕܲܩܵܐ, ܚܵܦܵܚܲܦ, ܐܝܼܓܵܗܵܐ, ܩܲܠܝܼܠܵܝܼܬ݂, ܒܲܥܓܲܠ, ܡܲܪܗܵܛܵܐܝܼܬ, ܒܫܸܠܝܵܐ