Eastern Syriac :ܠܒܲܪܵܝܹܐ ܡܸܢ
Western Syriac :ܠܒܰܪܳܝܶܐ ܡܶܢ
Eastern phonetic :lba ' ra: yi ' min
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :outside ;
French :en dehors de , à l'extérieur de ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܪܵܐ, ܒܲܪܵܝܵܐ, ܒܲܪܵܝܘܼܬܵܐ, ܠܒܲܪ ܡܸܢ, ܒܲܪܵܝܝܼ, ܕܲܪܘܵܐ, ܠܒ݂ܲܕܲܪ, ܠ, ܠܒܲܪܵܝܝܼ

See also : ܕܲܪܘܵܐ, ܠܒ݂ܲܕܲܪ