Eastern Syriac :ܕܲܪܝܵܘܵܫ
Western Syriac :ܕܰܪܝܳܘܳܫ
Eastern phonetic :da ' ria: wa:š
Category :proper noun
[Humanities → History]
English :Haggai : 1, 1 : Darius ;
French :Haggée : 1, 1 : Darius ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܪܝܼܟ݂ܘܿܢܵܐ