Eastern Syriac :ܗܘܿܠܵܗܿ
Western Syriac :ܗܽܘܠܳܗܿ
Eastern phonetic :' ho la:
English :here she is ;
French :la voici ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܗܘܿܠܹܗ, ܗܘܿܠܘܼܟ݂, ܗܘܿܠܵܟ݂ܝ, ܗܘܿܠܲܢ, ܗܘܿܠܘܼܟ݂ܘܿܢ, ܗܘܿܠܵܝ, ܗܘܿܘܵܢ, ܗܘܿܘܸܢ