Eastern Syriac :ܗܘܿܠܵܝ
Western Syriac :ܗܽܘܠܳܝ
Eastern phonetic :'holai
English :here they are ;
French :les voici ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܗܘܿܠܹܗ, ܗܘܿܠܵܗܿ, ܗܘܿܠܘܼܟ݂, ܗܘܿܠܵܟ݂ܝ, ܗܘܿܠܲܢ, ܗܘܿܠܘܿܟ݂ܘܿܢ, ܗܘܿܘܵܢ, ܗܘܿܘܸܢ

See also : ܗܵܘܢܹܝ