Eastern Syriac :ܗܘܼܫܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܗܽܘܫܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :hu: ' šu: tha:
Category :noun
[Moral life → Conscience]
English :sense , consciousness , being awake ;
French :les sens , la conscience ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܘܼܫܝܵܪ, ܒܹܐ ܗܘܼܫ, ܒܹܐ ܗܘܼܫܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܵܪܹܐ ܗܘܼܫ, ܗܘܼܫ