Eastern Syriac :ܗܝܼܵܡܘܼܢ
Western Syriac :ܗܺܝܳܡܽܘܢ
Eastern phonetic :hi: ' ia: mu:n
[Humanities → Language]
English :Gawar : plural of ܗܝܼܵܐ ;
French :Gawar : pluriel de ܗܝܼܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܝܼܘܼ