Eastern Syriac :ܗܿܝܢܲܩܠܵܐ
Western Syriac :ܗܿܝܢܰܩܠܳܐ
Eastern phonetic :é ' naq la:
Category :adverb
[Time]
English :then , = ܗܿܝܓܵܗ ;
French :alors , = ܗܿܝܓܵܗ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܲܩܠܵܐ

Variants : ܗܿܝܣܵܦܵܪ, ܗܿܝܥܕܵܢܵܐ

Tur Abdin : pronounced [i:n ' naq la:]

Tur Abdin : prononcé [i:n ' naq la:]