Eastern Syriac :ܡܗܲܝܸܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܗܰܝܶܪܳܢܳܐ
Eastern phonetic :(m) ha yi ' ra: na:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :causative of ܡܗܲܝܹܪ : an auxiliary ;
French :causatif de ܡܗܲܝܹܪ : un auxiliaire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܵܘܵܪ, ܗܝܼܵܪܝܼ