Eastern Syriac :ܡܹܕܪܸܫ
Western Syriac :ܡܶܕܪܶܫ
Eastern phonetic :' mi:d riš
Category :adverb
English :Rhétoré : ܡܸܕܹܫ : again , once more / anew ;
French :Rhétoré : ܡܸܕܹܫ : de nouveau , encore , derechef ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܢ ܕܪܹܫ, ܡܸܢܕܪܹܫ

See also : ܐܵܗܓܵܗ, ܕܵܘܗܘܿܢ, ܗܲܡܝܼܢܝܼ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ

a compound word ; see ܫܡܵ̈ܗܹܐ ܡܪܲܟܒ݂ܹܐ. They also use ܡܕܪܹܐ, in the plain : ܡܒܹܪܹܫ for ܡܸܢ ܒܪܹܫܵܐ

mot composé ; voir ܫܡܵ̈ܗܹܐ ܡܪܲܟܒ݂ܹܐ. On dit aussi ܡܕܪܹܐ, dans la plaine : ܡܒܹܪܹܫ pour ܡܸܢ ܒܪܹܫܵܐ