Eastern Syriac :ܗܲܪܵܛܝܼܩܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܗܰܪܳܛܺܝܩܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ha ra: ṭi: ' qi: ta:
Category :adjective
[Religion]
English :feminine of ܗܲܪܵܛܝܼܩܵܝܵܐ : heretical ;
French :féminin de ܗܲܪܵܛܝܼܩܵܝܵܐ : hérétique ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܗܲܪܵܛܝܼܩܵܐ, ܗܲܪܵܛܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ