Eastern Syriac :ܘܵܝܠܹܗ
Western Syriac :ܘܳܝܠܶܗ
Eastern phonetic :' wé li:
Category :interjection
English :masculine : there he is , there it is ;
French :masculin : le voilà ;
Dialect :Urmiah, Al Qosh, Tiari

Cf. ܘܵܝܠܵܗܿ, ܘܵܝܢܵܐ, ܘܵܝܠܲܝܗܝ, ܘܵܝܠܘܼܟ݂, ܘܲܠܹܗ