Eastern Syriac :ܘܵܝܠܵܗܿ
Western Syriac :ܘܳܝܠܳܗܿ
Eastern phonetic :' wé la:
Category :interjection
English :feminine : there she is , there it is ;
French :féminin : la voilà ;
Dialect :Urmiah, Al Qosh, Tiari

Cf. ܘܵܝܢܵܐ, ܘܵܝܠܲܝܗܝ, ܘܵܝܠܘܼܟ݂, ܘܵܝܠܹܗ, ܕܘ ݂ܝ݇ܠܵܗ