Eastern Syriac :ܘܵܝܠܲܝܗܝ
Western Syriac :ܘܳܝܠܰܝܗܝ
Western phonetic :' wé lé
Category :interjection
English :there they are ;
French :les voilà ;
Dialect :Urmiah, Al Qosh, Tiari

Cf. ܘܵܝܠܵܗܿ, ܘܵܝܢܵܐ, ܘܵܝܠܘܼܟ݂, ܘܵܝܠܹܗ