Eastern Syriac :ܘܵܠܛܘܼ
Western Syriac :ܘܳܠܛܽܘ
Eastern phonetic :' wa:l ṭu:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :an Assyrian tribal district : Waltu / Walto ;
French :district tribal assyrien : le Waltu / Walto ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܘܵܠܛܘܵܝܵܐ