Eastern Syriac :ܙܵܘܵܠܹܗ
Western Syriac :ܙܳܘܳܠܶܗ
Eastern phonetic :za: ' wa: lé
English :preterit of ܐܵܙܸܠ = ܐܵܙܝܼܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ : he was about to go , he was on the point of going ;
French :prétérit de ܐܵܙܸܠ = ܐܵܙܝܼܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ : il était sur le point de partir ;
Dialect :NENA, Al Qosh