Eastern Syriac :ܙܘܼܪܒܵܒ݂ܹܝܠ
Western Syriac :ܙܽܘܪܒܳܒ݂ܶܝܠ
Eastern phonetic :zu:r ' ba: wi:l
Category :proper noun
[Human being]
English :1Chronicles : 3, 19 : Zerubbabel ;
French :1Chroniques : 3, 19 : Zerubbabel ;
Dialect :Classical Syriac