Eastern Syriac :ܗܸܪܡܝܼܣܵܐ
Western Syriac :ܗܶܪܡܺܝܣܳܐ
Eastern phonetic :hir ' mi: sa:
Category :proper noun
[Sky → Astronomy → Planets]
English :Mercury ;
French :Mercure ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܸܪܡܝܼܣ

See also : ܢܵܒܘܿ, ܥܘܼܛܵܪܸܕ, ܗܸܪܡܝܼܣܵܐ, ܟܵܘܟܒ݂ܵܐ ܡܠܝܼܠܵ, ܒܲܗ݇ܪܵܡ

Akkadian : Šiḫṭu

akkadien : Šiḫṭu