Eastern Syriac :ܙܲܟܪܝܼ
Western Syriac :ܙܰܟܪܺܝ
Eastern phonetic :' za kri:
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Chronicle : 28, 7 : Zichri ;
French :2 Chroniques : 28, 7 : Zicri ;
Dialect :Classical Syriac