Eastern Syriac :ܙܲܡܪܝܼ
Western Syriac :ܙܰܡܪܺܝ
Eastern phonetic :' zam ri:
Category :proper noun
[Human being]
English :Peshitta, 1 Kings : 16, 9 : Zimri ;
French :Peshitta, 1 Rois : 16, 9 : Zimri ;
Dialect :Eastern Syriac

Revised Version : ܙܸܡܪܝܼ

version révisée : ܙܸܡܪܝܼ