Eastern Syriac :ܙܲܡܪܵܢ
Western Syriac :ܙܰܡܪܳܢ
Eastern phonetic :' zam ra:n
Category :proper noun
[Human being]
English :Peshitta, Genesis : 25, 2 : Zimran ;
French :Peshitta, Genèse : 25, 2 : Zimran ;
Dialect :Eastern Syriac

Revised Version : ܙܸܡܪܵܢ

version révisée : ܙܸܡܪܵܢ