Eastern Syriac :ܚܝܵܟܬܵܐ
Western Syriac :ܚܝܳܟܬܳܐ
Eastern phonetic :' ḥia:k ta:
Category :noun
[Human → Disease]
English :an itch , an itchy feeling ;
French :une démangeaison , une envie de se gratter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܵܐܸܟ, ܡܲܚܝܸܟ, ܚܸܟܬܵܐ

Variants : ܚܝܼܘܿܟܵܐ

Lishani

Lishani