Eastern Syriac :ܚܕܵܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܕܳܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥda: na: ' iu: tha:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :grammar : the singular number ;
French :grammaire : le nombre singulier ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܕܵܢܵܝܵܐ