Eastern Syriac :ܝܲܗܒ݂ܐܠܵܗܵܐ
Western Syriac :ܝܰܗܒ݂ܐܠܳܗܳܐ
Eastern phonetic :iaw al ' la: ha:
Category :proper noun
[Human being]
English :a man's name : Deusdedit ;
French :nom propre masculin : Deusdedit , Dieudonné ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܝܲܗ, ܗܘܐ, ܝܹܗܘܼܘܵܐ, ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ