Eastern Syriac :ܒܩܸܨܲܬ݂
Western Syriac :ܒܩܶܨܰܬ݂
Eastern phonetic :b ' qi ṣath
Category :preposition
English :because of ;
French :à cause de ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܩܸܨܲܬ݂

See also : ܒܲܕܡܹܢ, ܡܸܢ ܓܸܒܵܐ ܕ, ܒܗܵܝܕ, ܒܘܼܕ, ܡܸܢ ܝܲܕ݂, ܡܩܵܕ݇ܡ, ܡܸܢ ܩܸܨܲܬ݂, ܒܲܕܲܡ, ܒܗܵܝܿ ܕ, ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ, ܒܝܲܕ݂ ܕ, ܥܲܠ ܕ, ܡܸܛܠ

Lishani

Lishani