Eastern Syriac :ܓܲܙܵܪܵܐ
Western Syriac :ܓܰܙܳܪܳܐ
Root :ܓܙܪ
Eastern phonetic :ga ' za: ra:
Category :noun
[Religion]
English :1) a circumciser ; 2) Yoab Benjamin : a butcher , see : ܨܲܠܵܚܵܐ ;
French :1) un circonciseur ; 2) Yoab Benjamin : un boucher , voir : ܨܲܠܵܚܵܐ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܙܪ, ܓܲܙܵܪܘܼܬܵܐ, ܓܙܵܪܬܵܐ, ܓܙܘܼܪܝܵܐ, ܓܵܙܹܪ, ܓܙܘܼܪܬܵܐ, ܓܙܵܪܘܼܬܵܐ, ܓܵܙܵܪܬܵܐ, ܓܵܙܵܪܬܘܼܢܝܼܬܵܐ, ܓܘܼܙܪܵܐ, ܓܙܝܼܪܬܵܐ, ܓܵܙܲܪܬܘܿܢܝܼܬܵܐ, ܓܵܙܪܘܿܢܝܼܬܵܐ, ܓܹܙܪܵܐ, ܓܙܵܪܵܐ, ܡܲܓܙܵܪܵܐ

See also : ܐܲܢܝܼܓ݂ܵܐ, ܛܲܒ݂ܵܚܵܐ, ܛܒ݂ܵܚܵܐ, ܣܝܵܦܵܐ, ܦܵܪܘܿܛܵܐ, ܦܪܵܡܵܐ, ܢܵܟ݂ܘܿܣܵܐ, ܩܲܨܵܒ݂ܵܐ, ܩܲܨܵܒ