Eastern Syriac :ܒܢܲܝ̈ ܛܘܿܗܡܵܐ
Western Syriac :ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܐ
Eastern phonetic :' bnéi ' ṭu:h ma:
Category :noun
[Human → Family]
English :Yoab Benjamin, plural of ܒܲܪ ܛܘܿܗܡܵܐ : kinsmen , relatives (?) ;
French :Yoab Benjamin, pluriel de ܒܲܪ ܛܘܿܗܡܵܐ : les proches par les liens du sang , les parents ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܙܵܕܩܵܐ, ܩܲܪܝܵܒ݂ܵܐ, ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ, ܚܸܙܡܵܐ, ܐ݇ܚܝܵܢܵܐ, ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ