Eastern Syriac :ܓܵܙܵܪܬܘܼܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܓܳܙܳܪܬܽܘܢܺܝܬܳܐ
Root :ܓܙܪ
Eastern phonetic :ga: zar tu ' ni: ta:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :an islet , a small island ;
French :un îlot , un îlet , une petite île ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܙܪ, ܓܲܙܵܪܵܐ, ܓܲܙܵܪܘܼܬܵܐ, ܓܙܵܪܬܵܐ, ܓܙܘܼܪܝܵܐ, ܓܵܙܹܪ, ܓܙܘܼܪܬܵܐ, ܓܙܵܪܘܼܬܵܐ, ܓܵܙܵܪܬܵܐ, ܓܘܼܙܪܵܐ, ܓܙܝܼܪܬܵܐ, ܓܵܙܲܪܬܘܿܢܝܼܬܵܐ, ܓܵܙܪܘܿܢܝܼܬܵܐ