Eastern Syriac :ܓܝܵܙܵܐ
Western Syriac :ܓܝܳܙܳܐ
Eastern phonetic :' gia za
Category :verb
English :to fail , to wane , to be wanting , to fall short , to be diminished , to decrease ;
French :manquer , rater , décliner , faillir , ne pas être à la hauteur , être diminué , décroître ;
Dialect :Urmiah

See also : ܡܲܒܨܸܪ, ܡܲܒܨܘܼܪܹܐ, ܒܵܨܸܪ, ܒܨܵܪܵܐ, ܫܲܪܫܘܼܛܹܐ, ܫܗܵܐ, ܐܲܠܘܼܠܹܐ